Kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." luty-marzec 2016 r.

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W lutym rusza kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie."

W pierwszej połowie lutego rusza kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.”

Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach realizacji Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014) w drodze przetargu nieograniczonego zamówił przygotowanie media planu oraz realizację kampanii społecznej w Polsce na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja. Realizacja kampanii przypadnie w lutym-marcu 2016 r.

Przedmiotowa kampania będzie przeprowadzona na dwóch poziomach:

 1. poziom oddziaływania ogólnego na społeczne wzorce konfliktu (gdzie oczekiwanym rezultatem byłaby zmiana obojętnych lub negatywnych postaw społecznych wobec mediacji),
 2. oraz poziom oddziaływania na poszczególne grupy docelowe (gdzie oczekiwanym rezultatem byłby wzrost wiedzy o mediacji oraz zwiększenie chęci korzystania z mediacji w poszczególnych grupach)

i skupi się na dwóch zasięgach:

 1. długofalowym (gdzie rezultatem byłaby trwała zmiana postaw społecznych, tak na poziomie ogółu społeczeństwa, jak i poszczególnych grup docelowych),
 2. bezpośrednim (gdzie rezultatem byłby wzrost liczby osób korzystających z mediacji, wzrost skierowań do mediacji w grupach, od których to zależy, wzrost deklarujących wiedzę o tym czym jest mediacja, szersza obecność problematyki mediacji w dyskursie publicznym, przede wszystkim w mediach).

Celem głównym kampanii jest zapewnienie wzrostu popularności mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów i sporów przy pomocy medialnych kanałów komunikacji. Jego osiągnięcie zapewni realizacja następujących celów szczegółowych:

 1. zwiększenie częstotliwości prezentacji w mediach koncyliacyjnych wzorców konfliktu,
 2. dostarczenie opinii publicznej wiedzy ogólnej na temat mediacji,
 3. budowanie „marki” mediacji,
 4. dostarczenie poszczególnym grupom docelowym wiedzy szczegółowej na temat mediacji, istotnej z ich punktu widzenia i ze względu na ich potrzeby,
 5. medialne wsparcie procesu dialogu między środowiskami interesariuszy (różnych grup docelowych).

W ramach przedmiotowej kampanii wyróżnić należy dwie zasadnicze kategorie grup docelowych (uczestników procesu komunikacji):

 1. bezpośrednich adresatów przekazów formułowanych w ramach kampanii,
 2. oraz grupy pośredniczące,

a jednym z elementów kampanii powinno być ułatwienie dialogu między tymi grupami.

Adresaci bezpośredni to:

 1. sędziowie, referendarze sądowi, prokuratorzy, funkcjonariusze policji,
 2. ogół społeczeństwa,
 3. strony sporów,
 4. pełnomocnicy stron,
 5. przedsiębiorcy,
 6. administracja publiczna (rządowa i samorządowa),
 7. pracownicy opieki społecznej oraz pracownicy ngos.

Grupy pośredniczące to:

 1. środowiska i organizacje wspierające mediację (stowarzyszenia mediatorów, organizacje prowadzące mediacje itp.),
 2. inni partnerzy społeczni (organizacje przedsiębiorców, korporacje prawnicze, organizacje pozarządowe),
 3. medialni partnerzy w komunikacji (dziennikarze, twórcy, osoby decydujące o profilu programowym mediów – dyrektorzy programowi, redaktorzy naczelni, właściciele itp.).

 

Realizacja kampanii będzie składała się z następujących modułów:

 1. przeprowadzenie 16 konferencji w miastach wojewódzkich,
 2. promocja mediacji w mediach społecznościowych (Facebook i in.),
 3. publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej (dzienniki i      tygodniki regionalne),
 4. produkcja krótkiego filmu/spotu o mediacji (pozwalająca na jego późniejsze wykorzystanie).

 

Konferencje już wkrótce:

1. Szczecin – 15 lutego 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjaszczecin.evenea.pl

2. Gorzów Wielkopolski – 17 lutego 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjagorzow.evenea.pl

3. Poznań – 19 lutego 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjapoznan.evenea.pl

4. Wrocław – 22 lutego 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjawroclaw.evenea.pl

5. Opole – 24 lutego 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjaopole.evenea.pl

6. Katowice – 26 lutego 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjakatowice.evenea.pl

7. Kraków – 29 lutego 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjakrakow.evenea.pl

8. Rzeszów – 2 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjarzeszow.evenea.pl

9. Lublin – 4 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjalublin.evenea.pl

10. Kielce – 7 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjakielce.evenea.pl

11. Łódź – 9 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjalodz.evenea.pl

12. Toruń – 11 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjatorun.evenea.pl

13. Gdańsk – 14 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjagdansk.evenea.pl

14. Olsztyn – 16 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjaolsztyn.evenea.pl

15. Warszawa – 18 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjawarszawa.evenea.pl

16. Białystok – 21 marca 2016 r., zarejestruj swój udział: http://mediacjabialystok.evenea.pl

 

Zapraszamy do udziału!

 

Program konferencji: Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

godz. 09:00 Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00 Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15 Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)

- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych

- Rola mediatora – postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45 Przerwa kawowa

godz. 12:00 Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego – przykłady

- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji – przykłady

- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45 Przerwa kawowa

godz. 13:00 Pytania uczestników, dyskusja, podsumowanie konferencji

godz. 14:00 Lunch dla wszystkich uczestników

 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych