Bezstronność

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Mediator powinien prezentować taki sam stosunek w stosunku do każdego z uczestników mediacji. Jego zadaniem jest pomagać w równym stopniu każdej ze stron w poszukiwaniu satysfakcjonującego rozwiązania. Mediator nie reprezentuje też niczyich interesów – nie jest niczyim przedstawicielem. Nie może być stronniczy, ani okazywać uczestnikom swoich uprzedzeń. Spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego ujawnienia stronom wszystkich okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co od jego bezstronności w sprawie.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych