Dobrowolne wywiązywanie się z przyjętych rozwiązań

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Mediacja umożliwia stronom sporu wspólne wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony sporu. Samodzielne wypracowanie rozwiązania oraz brak konieczności przymusowego wykonania przyjętych w ramach tego rozwiązania ustaleń sprawiają, iż strony postępowania mediacyjnego wywiązują się z przyjętych zobowiązań w sposób dobrowolny.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych