Dobrowolność

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Strona ma prawo nie wyrazić zgody na  mediację, wycofać się z mediacji na dowolnym etapie, a także odmówić podpisania ugody. Uczestniczenie w mediacji jest rezultatem wolnego wyboru osób, które decydują się na podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu z pomocą mediatora. Mediator powinien zostać zaakceptowany przez strony.

 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych