Jak znaleźć mediatora?

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W Polsce nie istnieje jeden spójny centralnie zarządzany system certyfikacji mediatorów i organizacji mediatorów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie mediacji, należy wskazać na istniejący dualizm list mediatorów – istnieją dwie kategorie list:

A. listy stałych mediatorów oraz

B. listy mediatorów (zwane także wykazami instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego).

  • W sprawach cywilnych listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości danego okręgu sądowego prowadzi prezes sądu okręgowego. Listy mediatorów mogą również prowadzić organizacje pozarządowe (w zakresie swoich zadań statutowych) oraz uczelnie. Informację o listach mediatorów przekazują prezesowi sądu okręgowego.
  • W sprawach karnych wykazy instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego oraz w sprawach nieletnich wykazy instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego prowadzone są w sądach okręgowych (są to listy mediatorów przekazane prezesom przez organizacje pozarządowe i uczelnie).

Poniżej znajdą Państwo linki do sądów okręgowych na terenie całej Polski, pod którymi znajdują się informacje na temat mediatorów i mediacji.

 

 

 

 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych