Konferencja „Mediacja misją dobrych usług”/ „Mediation as a mission of good offices”

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej Konferencji

„Mediacja misją dobrych usług”/ ”Mediation as a mission of good offices”

 

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w Konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/ ”Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się w dniu 10 października 2016 roku (poniedziałek) w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa.

Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz członkami środowisk akademickich, a także osobami aktywnie działającymi na rzecz mediacji w Polsce i za granicą oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań w kwestiach bieżących z  zakresu mediacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do 29 września br. (czwartek). Na stronie Konferencji znajdą Państwo również szczegółowy Program konferencji. Prosimy o bieżące śledzenie niniejszej strony, gdyż poszczególne punkty programu mogą ulec nieznacznym zmianom.

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po wysłaniu formularza, każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma potwierdzenie drogą mailową.

Ze swojej strony Departament Strategii i Funduszy Europejskich służy pomocą i wsparciem oraz uprzejmie prosi o kierowanie wszelkich pytań na adres e-mail: Paulina.Sawa@ms.gov.pl

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych