Konferencje

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Zapraszamy do udziału w konferencji "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.":

 

1. Szczecin – 15 lutego 2016 r., weź udział,

2. Gorzów Wielkopolski – 17 lutego 2016 r., weź udział,

3. Poznań – 19 lutego 2016 r., weź udział,

4. Wrocław – 22 lutego 2016 r., weź udział,

5. Opole – 24 lutego 2016 r., weź udział,

6. Katowice – 26 lutego 2016 r., weź udział,

7. Kraków – 29 lutego 2016 r., weź udział,

8. Rzeszów – 2 marca 2016 r., weź udział,

9. Lublin – 4 marca 2016 r., weź udział,

10. Kielce – 7 marca 2016 r., weź udział,

11. Łódź – 9 marca 2016 r., weź udział,

12. Toruń – 11 marca 2016 r., weź udział,

13. Gdańsk – 14 marca 2016 r., weź udział,

14. Olsztyn – 16 marca 2016 r., weź udział,

15. Warszawa – 18 marca 2016 r., weź udział,

16. Białystok – 21 marca 2016 r., weź udział.

 

Program konferencji

godz. 09:00 Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00 Rozpoczęcie konferencji:

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15 Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad:

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)

- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych

- Rola mediatora – postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45 Przerwa kawowa

godz. 12:00 Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów:

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego – przykłady

- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji – przykłady

- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45 Przerwa kawowa

godz. 13:00 Pytania uczestników, dyskusja, podsumowanie konferencji

godz. 14:00 Lunch dla wszystkich uczestników

 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych