Konkurs plastyczny

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

KONKURS PLASTYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW!

Konkurs plastyczny "Mediacje. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs stanowi ciekawy, nieszablonowy sposób propagowania wiedzy na temat mediacji i związanych z nią korzyści. Prace plastyczne uczniów mają pokazać w jaki sposób młodzi ludzie widzą możliwość porozumienia się stron sporu z pomocą mediatora, jakie efekty daje mediacja, czy chcą wykorzystywać i promować tę metodę na różnych poziomach życia społecznego. 

Niektórzy uczniowie szkół gimnazjalnych spotkali się już z mediacją w czasie rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. W wielu szkołach gimnazjalnych powstały Szkolne Centra Mediacji, w których najczęściej pod opieką psychologów szkolnych uczniowie przygotowują się do roli mediatorów i uczestniczą w mediacjach rówieśniczych rozwiązujących spory na linii uczeń-uczeń lub uczeń-nauczyciel.

Organizator zaprasza do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych!

Do dnia 18 marca 2016 r. uczniowie mają czas na stworzenie pracy plastycznej (techniką dowolną), która związana będzie z tematem mediacji. Jury Konkursu wybierze 3 prace, które w najbardziej ciekawy sposób ujmą temat mediacji, a dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu oraz czytnika e-book.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulamin Konkursu zawierającym szczegółowe informacje na temat Konkursu. 

 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych