Międzynarodowy Dzień Mediacji 2012r.

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Program konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

 

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

 

Konferencja Ministra Sprawiedliwości przy udziale Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka  i Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

17 października 2012 r.

Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

Warszawa, Plac Bankowy 1

 

Mediacja – inna forma sprawiedliwości

 

Program

 
godz. 10.00 – 11.30


Otwarcie konferencji przez organizatorów:

Wojciech Węgrzyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego

prof. dr hab. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka

Sylwester Pieckowski - Przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

 
Wystąpienia gości:

Sprawiedliwość naprawcza w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński

Propozycje zmian przepisów dotyczących mediacji cywilnej

prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

 

godz. 11.30 – 11.45

Przerwa na kawę i herbatę

 

godz. 11.45 – 13.15


Panel plenarny: Mediacja – zmiana sposobu myślenia prawników o sprawiedliwości

Moderator: Sylwester Pieckowski – Przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.


Goście:


Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

dr Beata Czarnecka-Dzialuk - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Nauk Prawnych PAN, Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

Adam Czerwiński – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Lublin

Rafał Dzyr - Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Kraków

dr Ewa Gmurzyńska - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprzewodnicząca Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

Joanna Greguła – rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej

prof. dr hab. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka

Eugeniusz Wildner – prokurator, Prokuratura Generalna

Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Andrzej Zwara - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

 
godz. 13.15 – 14.00

Przerwa na lunch

 
godz. 14.00 – 15.15

 
Panele tematyczne:

I. Mediacja a sprawność postępowania sądowego i jako instytucja sprawiedliwości naprawczej

Moderator: Teresa Romer -sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku,członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Goście: Janusz Kaźmierczak - koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego w Toruniu, Fundacja Pracownia Dialogu; Dorota Siwiec - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydział do Spraw Zatrudnienia i Zabezpieczenia Społecznego; Danuta Włodarczyk-Bowszyc - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku; Magdalena Żurawska - adwokat, mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

II. Edukacja prawna młodzieży i mediacja rówieśnicza warunkiem przyjaznej i bezpiecznej szkoły

Moderator: dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz -mediator, psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Goście: Grażyna Fijołek – wizytator, Kuratorium Oświaty w Lublinie; Bożena Płatek -dyrektor Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim; Eleonora Porębiak-Tymecka -sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, koordynator ds. mediacji, Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości; Anna Maria Wesołowska -sędzia w stanie spoczynku.

III. Nowy prawnik w mediacji

Moderator: dr Rafał Morek - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Goście: Jolanta Demczyszyn - Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej; Małgorzata Miszkin-Wojciechowska – radca prawny, Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; Piotr Nowaczyk - członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu; Barbara Pawlak - notariusz, Izba Notarialna w Łodzi; Katarzyna Przyłuska-Ciszewska - adwokat, prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

IV. Mediacja w sprawach karnych i nieletnich przed i po wydaniu orzeczenia

Moderator: Agnieszka Rękas -sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Goście: prof. dr hab. Ewa Bieńkowska – Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości; dr Elżbieta Dobiejewska - prezes Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji we Wrocławiu, Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości; płk Danuta Kalaman -Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu; dr Lidia Mazowiecka – prokurator, Prokuratura Generalna, Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości; prof. dr hab. Dobrochna Wójcik -Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości; podkom. Sławomir Terech - ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.


godz. 15.15 – 15.30

Przerwa na kawę i herbatę

 
godz. 15.30 – 16.00

Omówienie wyników prac paneli przez moderatorów

 
godz. 16.00

Zakończenie konferencji

Do pobrania

Kurier Mediacyjny (Gazeta specjalna wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji)

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych