Możliwość zachowania dobrych relacji

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Zakończenie sytuacji spornej w sposób polubowny w sprawie gospodarczej daje stronom szansę na kontynuowanie współpracy biznesowej, nie niszczy relacji między przedsiębiorcami, jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku  wystąpienia na drogę sądową.

Zakończenie sporu w drodze mediacji w sprawach rodzinnych nie podsyca negatywnych emocji stron i umożliwia poprawę wzajemnego zrozumienia. W przyjaznej atmosferze strony mogą wybrać rozwiązanie, które najlepiej służy rodzinie. Wypracowane rozwiązanie umożliwia zachowanie przyjaznych lub neutralnych relacji.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych