Neutralność

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Mediator w żaden sposób nie może być związany z przedmiotem sporu. Nie może również mieć żadnego interesu w sposobie jego rozstrzygnięcia. Nie może narzucać stronom konkretnego rozwiązania. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia. Decyzja co od wyboru sposobu rozwiązania sporu oraz co do zawarcia ugody określonej treści należy do stron.  

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych