Nieformalność postępowania

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W mediacji to strony wraz z mediatorem ustalają czas i miejsce posiedzeń mediacyjnych oraz ich częstotliwość. Strony nie są ograniczone sztywnymi regułami procedury. Postępowanie mediacyjne polega na wymianie informacji i rozmowie prowadzonej w polubownej atmosferze, w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora, który pomaga stronom w komunikacji i wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych