Poufność

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Zarówno mediacja jak i jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator ma obowiązek zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w związku z przeprowadzeniem mediacji. Nie może zostać przesłuchany co od tych faktów w charakterze świadka. Zasada poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom mediacji.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych