Quiz wiedzy o mediacji

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

MEDIACJE SĄ SPOKO!

"Mediacje są spoko!" to konkurs wiedzy przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy na temat mediacji jako alternatywnego, wobec procesu sądowego, sposobu rozwiązywania sporów oraz rozbudzenie zainteresowań w tym zakresie wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych studentów kierunków prawniczych i nauk społecznych. 

Konkurs "Mediacje są spoko!" ma również na celu wspieranie młodych osób w rozwijaniu i poszerzaniu ich zainteresowań w temacie mediacji. Ponadto, realizacja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanego w ramach kampanii społecznej "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." ma zachęcić szkoły do tworzenia szkolnych ośrodków mediacji oraz przygotowania chętnych uczniów do roli mediatorów rówieśniczych, którzy pomogą rozwiązywać problemy na linii uczeń-uczeń w szkołach, do których uczęszczają.

Wiele ciekawych informacji na temat mediacji uczniowie mogą znaleźć na stronie internetowej www.mediacja.gov.pl oraz na profilach kampanii "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. 

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę na temat mediacji. Quiz wiedzy ma formę 25 pytań wielokrotnego wyboru, na które uczniowie mogą odpowiadać na stronie internetowej www.quizmediacja.pl. Trzej uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, uzyskają tytuł laureatów quizu i otrzymają nagrody rzeczowe (w postaci laptopa, tabletu oraz czytnika e-book).

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych