Satysfakcja z dobrowolnie wypracowanego rozwiązania

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W mediacji strony sporu mają szansę znalezienia takiego rozwiązania, które pozwoli na osiągnięcie korzyści przez każdą ze stron. Wiąże się to z dobrowolnym wykonaniem ustalonych i przyjętych w ramach ugody zawartej przed mediatorem zobowiązań i brakiem konieczności ich przymusowego wykonania.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych