Mediacja https://www.mediacja.gov.pl/ Ministerstwo sprawiedliwości O MEDIACJI https://www.mediacja.gov.pl/O-Mediacji.html Mediacja ... DZIAŁANIA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI W PRZEDMIOCIE MEDIACJI https://www.mediacja.gov.pl/DZIA-ANIA-MINISTERSTWA-SPRAWIEDLIWO-CI-W-PRZEDMIOC.html W listopadzie 2009 r. został powołany do życia w MinisterstwieSpraw... MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI 2012 ROK https://www.mediacja.gov.pl/MI-DZYNARODOWY-DZIE-MEDIACJI-2012-ROK.html Program konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Konfer... PRAWO https://www.mediacja.gov.pl/PRAWO.html PUBLIKACJE, AKTY PRAWNE, STATYSTYKI Informacje o mediacji dla stron... MEDIATOR https://www.mediacja.gov.pl/MEDIATOR.html M ... DZIAŁANIA https://www.mediacja.gov.pl/DZIA-ANIA.html Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów ... Mediacja w praktyce https://www.mediacja.gov.pl/MEDIACJA-W-PRAKTYCE-.html Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych Informacja o... MATERIAŁY DO POBRANIA https://www.mediacja.gov.pl/MATERIA-Y-DO-POBRANIA-.html W przygotowaniu ... Kontakt https://www.mediacja.gov.pl/Kontakt.html Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europe... Podstawowe pojęcia https://www.mediacja.gov.pl/Podstawowe-poj-cia.html Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonu... Prawo https://www.mediacja.gov.pl/Prawo-.html Polskie akty prawne regulujące mediację   MEDIA... Standardy dotyczące mediacji https://www.mediacja.gov.pl/Standardy-dotycz-ce-mediacji-.html Międzynarodowe i Polskie standardy dotyczące mediacji Dyre... Polskie akty prawne regulujące mediację https://www.mediacja.gov.pl/Polskie-akty-prawne-reguluj-ce-mediacj-.html W przygotowaniu ... Mediacja na świecie https://www.mediacja.gov.pl/Mediacja-na-wiecie-.html W przygotowaniu   ... Statystyki https://www.mediacja.gov.pl/Statystyki.html Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami dotyczącymi Mediacji. ... Wydarzenia https://www.mediacja.gov.pl/Wydarzenia.html Konferencja „Czy potrzebne są zmiany w polskim prawie media... Pytania i odpowiedzi https://www.mediacja.gov.pl/Pytania-i-odpowiedzi.html W przygotowaniu ... Omówienie obowiązujących regulacji prawnych https://www.mediacja.gov.pl/Om-wienie-obowi-zuj-cych-regulacji-prawnych.html Omówienie obowiązujących regulacji prawnych Infomator ... Kim jest mediator https://www.mediacja.gov.pl/Kim-jest-mediator.html Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między ... Zasady Etyki Mediatora https://www.mediacja.gov.pl/Zasady-Etyki-Mediatora.html Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich Standardy szkolenia m... Jak wpisać się na listę stałych mediatorów? https://www.mediacja.gov.pl/Mapa.html Jak wpisać się na listę stałych mediatorów? Z dniem ... Międzynarodowy Dzień Mediacji https://www.mediacja.gov.pl/Mi-dzynarodowy-Dzie-Mediacji-.html W przygotowaniu ... Międzynarodowy Dzień Mediacji 2011r. https://www.mediacja.gov.pl/Mi-dzynarodowy-Dzie-Mediacji-2011r-.html Międzynarodowy Dzień Mediacji w Polsce - 2011 rok Program konfere... Międzynarodowy Dzień Mediacji 2012r. https://www.mediacja.gov.pl/Mi-dzynarodowy-Dzie-Mediacji-2012r-.html Program konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji &n... Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013r. https://www.mediacja.gov.pl/Mi-dzynarodowy-Dzie-Mediacji-2013r-.html MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI (17 PAŹDZIERNIKA) – TYDZIE... Międzynarodowy Dzień Mediacji 2014r. https://www.mediacja.gov.pl/Mi-dzynarodowy-Dzie-Mediacji-2014r-.html MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI (16 PAŹDZIERNIKA) – TYDZIE... Międzynarodowy Dzień Mediacji 2015r. https://www.mediacja.gov.pl/Mi-dzynarodowy-Dzie-Mediacji-2015r-.html MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI (15 PAŹDZIERNIKA 2015) – TY... Formularz zgłoszeniowy dla planowanych działań https://www.mediacja.gov.pl/Formularz-zg-oszeniowy-dla-planowanych-dzia-a-.html W przygotowaniu ... Programy i Fundusze https://www.mediacja.gov.pl/Programy-i-Fundusze.html W przygotowaniu ... Fundusze norweskie i EOG 2009-2014 https://www.mediacja.gov.pl/Fundusze-norweskie-i-EOG-2009-2014.html W przygotowaniu ... Raport końcowy https://www.mediacja.gov.pl/O-projekcie.html W przygotowaniu ... Kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." luty-marzec 2016 r. https://www.mediacja.gov.pl/Aktualno-ci-.html W lutym rusza kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozw... Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów https://www.mediacja.gov.pl/Spo-eczna-Rada-do-spraw-Alternatywnych-Metod-Rozwi.html Prezydium Rady tworzą: Przewodniczący Rady – Minister... Wydarzenia Mediacyjne https://www.mediacja.gov.pl/Wydarzenia-Mediacyjne-.html Konferencja „Czy potrzebne są zmiany w polskim prawie media... Formularz zgłoszeniowy dla planowanych działań https://www.mediacja.gov.pl/Formularz-zg-oszeniowy-dla-planowanych-dzia-a-.html W przygotowaniu ... Akty prawne https://www.mediacja.gov.pl/Akty-prawne-.html Polskie akty prawne regulujące mediację Regulacje karne Ust... Materiały promocyjne https://www.mediacja.gov.pl/Materia-y-promocyjne-.html Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosun... Publikacje i prezentacje https://www.mediacja.gov.pl/Publikacje-i-prezentacje.html Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosun... Wzory umów https://www.mediacja.gov.pl/Wzory-um-w.html W przygotowaniu ... Badania, analizy i statystyki https://www.mediacja.gov.pl/Badania-analizy-i-statystyki-.html Zespół ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy E... Nowa ustawa dotycząca mediacji https://www.mediacja.gov.pl/Nowa-ustawa-dotycz-ca-mediacji.html Mediacja odciąży sądy – ustawa z dnia 10 września 2015 r... Dobrowolność https://www.mediacja.gov.pl/Dobrowolno-.html Strona ma prawo nie wyrazić zgody na  mediację, wycofać si... Bezstronność https://www.mediacja.gov.pl/Bezstronno-.html Mediator powinien prezentować taki sam stosunek w stosunku do każdeg... Neutralność https://www.mediacja.gov.pl/Neutralno-.html Mediator w żaden sposób nie może być związany ... Poufność https://www.mediacja.gov.pl/Poufno-.html Zarówno mediacja jak i jej przebieg i rezultaty są objęte... Niskie koszty https://www.mediacja.gov.pl/Niskie-koszty.html Zaletą mediacji są jej niskie koszty w porównani... Szybkość postępowania https://www.mediacja.gov.pl/Szybko-post-powania.html Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2014 śre... Nieformalność postępowania https://www.mediacja.gov.pl/Nieformalno-post-powania-.html W mediacji to strony wraz z mediatorem ustalają czas i miejsce&nb... Satysfakcja z dobrowolnie wypracowanego rozwiązania https://www.mediacja.gov.pl/Satysfakcja-z-dobrowolnie-wypracowanego-rozwi-zani.html W mediacji strony sporu mają szansę znalezienia takiego rozwiązania... Możliwość zachowania dobrych relacji https://www.mediacja.gov.pl/Mo-liwo-zachowania-dobrych-relacji.html Zakończenie sytuacji spornej w sposób polubowny w sprawie ... Zachowanie renomy i wizerunku https://www.mediacja.gov.pl/Zachowanie-renomy-i-wizerunku.html Poufność mediacji umożliwia zachowanie dobrego imienia firmy i zauf... Dobrowolne wywiązywanie się z przyjętych rozwiązań https://www.mediacja.gov.pl/Dobrowolne-wywi-zywanie-si-z-przyj-tych-rozwi-za-.html Mediacja umożliwia stronom sporu wspólne wypracowanie poro... O kampanii https://www.mediacja.gov.pl/O-kampanii.html W pierwszej połowie lutego ruszyła kampania „Mediacja. Roz... Konferencje https://www.mediacja.gov.pl/Konferencje.html Zapraszamy do udziału w konferencji "Mediacja. Rozmowa, zroz... Portale społecznościowe https://www.mediacja.gov.pl/Portale-spo-eczno-ciowe.html Zapraszamy na profile kampanii "Mediacja. Rozmowa, zrozumieni... Konkurs plastyczny https://www.mediacja.gov.pl/Konkurs-plastyczny.html KONKURS PLASTYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW! Konkurs plastyczn... Quiz wiedzy o mediacji https://www.mediacja.gov.pl/Quiz-wiedzy-o-mediacji.html MEDIACJE SĄ SPOKO! "Mediacje są spoko!" to konk... Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji-Tygodnia Mediacji 2016 (17-22 października 2016 r.) https://www.mediacja.gov.pl/Zaproszenie-do-udzia-u-w-obchodach-Mi-dzynarodoweg.html Ruszył kolejny Tydzień Mediacji     ... Konferencja „Mediacja misją dobrych usług”/ „Mediation as a mission of good offices” https://www.mediacja.gov.pl/Konferencja-Mediacja-misj-dobrych-us-ug-Mediation-.html Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej Konferencji &bd... Mediacja na świecie (wydarzenia) https://www.mediacja.gov.pl/Mediacja-na-wiecie.html Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dot. wydarze... Jak znaleźć mediatora? https://www.mediacja.gov.pl/Jak-znale-mediatora-.html W Polsce nie istnieje jeden spójny centralnie zarz... 46te46 https://www.mediacja.gov.pl/46te46.html dr6d6 ... sprawozdania stystyczne z zakresu stosowania mediacji w sądach https://www.mediacja.gov.pl/sprawozdania-stystyczne-z-zakresu-stosowania-media.html sprawozdania stystyczne z zakresu stosowania mediacji w sądach &am... Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji-Tygodnia Mediacji 2017 (16-20 października 2017 r.) https://www.mediacja.gov.pl/Obchody-Mi-dzynarodowego-Dnia-Mediacji-Tygodnia-Me.html Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji Tegoroczny Mię... konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” 06 grudnia 2017 r. https://www.mediacja.gov.pl/konkursu-nr-POWR-02-17-00-IP-04-00-010-17-pn-Centr.html Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr P... Konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” https://www.mediacja.gov.pl/Konkurs-nr-POWR-02-17-00-IP-04-00-010-17-pn-Centra.html Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr P...